Родителска среща

Уважаеми родители,
на 12.01.2022г. ( сряда) от 17:30 часа ще се състои родитело-учителска среща за всички учащи в нашата гимназия. Срещата ще се проведе в кабинета на съответния класен ръководител.
Очакваме Ви!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Родителска среща

Резултат от реализирания проект Еразъм+

Изпълнението на поставените цели на проекта, доведе до следните резултати:
Подобриха се и се надградиха професионалните компетенции на ученици от ПГТТ „Атанас Димитров“ по специалностите „Приложно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“ и „Електрообзавеждане на производството“.

По време на мобилността бяха усвоени набор от практически умения, за знания и компетентности за прилагане на съвременни методи и средства в информационните
технологии и работа с модерна техника и апаратура.
В края на мобилността учениците добиха практически умения за:

-прилагане на съвременни технически средства за изследване състоянието и качествата на електрически машини, за лабораторни изпитвания на електрически апарати и машини, за автоматизиране на работата и защитата на електрическите съоръжения в работен и авариен режим, което досега се преподаваше теоретично;

-работа със съвременна електронна и измервателна апаратура за диагностика и ремонт на компютърни системи, практика с актуален системен, приложен и специализиран софтуер и не на последно място – практическо обучение за работа със съвременни системи за сигурност.

Публикувано в ЕРАЗЪМ +, Новини | Етикети: | Коментарите са изключени за Резултат от реализирания проект Еразъм+

Асемблиране на компютърни системи и създаване на web сайт като част от практиката на учениците от ПГТТ „Атанас Димитров“ в Севиля по проект Еразъм+

Публикувано в ЕРАЗЪМ +, Новини | Етикети: | Коментарите са изключени за Асемблиране на компютърни системи и създаване на web сайт като част от практиката на учениците от ПГТТ „Атанас Димитров“ в Севиля по проект Еразъм+

Красивата Севиля през почивните дни

Публикувано в ЕРАЗЪМ +, Новини | Етикети: | Коментарите са изключени за Красивата Севиля през почивните дни

Проект Еразъм+

За трета поредна година ПГТТ „Атанас Димитров“ , гр. Нова Загора, работи по програмата ЕРАЗЪМ+, с която изпраща свои възпитаници на двуседмична практика във водещи испански компютърни и електрически компании. На 30.10.2021г. ученици и преподаватели от гимназията полетяха за град Севиля в Испания. Групата е сформирана с младежи от специалностите: „Приложно програмиране“, „Електрообзавеждане на производството“ и „Компютърна техника и технологии“.
Основна цел на проекта е надграждане на ключови практически знания и умения в областта на изучаваната професия. Новият социален опит, който учениците ще придобият с това посещение, ще ги запознае с традициите на обучението и работата по специалността в Испания.Те ще получат и възможността да посетят и разгледат известни за страната туристически дестинации.
Обучението и транспортът на нашите възпитаници и преподаватели по проект Еразъм+ ще се проведат при спазване на всички мерки за безопасност срещу разпространението на коронавирус. Желаем им спокойно и успешно представяне.
Педагогическата колегия изказва специални благодарности към г-жа Станка Георгиева, заемаща длъжността директор на ПГТТ „Атанас Димитров“ към момента на изготвяне и кандидатстване по спечеления проект!

Публикувано в ЕРАЗЪМ +, Новини | Етикети: | Коментарите са изключени за Проект Еразъм+

Поредния Европейски опит за нашите ученици!

Публикувано в ЕРАЗЪМ +, Новини | Етикети: | Коментарите са изключени за Поредния Европейски опит за нашите ученици!

Европейския ден на езиците

За поредна година ПГТТ “ Атанас Димитров“ отбеляза Европейския ден на езиците. В часовете по английски език нашите възпитаници осмислиха и споделиха важността от изучаването му, след което изготвиха мотивиращи табла.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Европейския ден на езиците

Стипендии

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии след завършено основно образование през учебната 2021-2022 година

Приложение №1 – Заявление за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

Приложение №2 – Заявление-декларация за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване отпадането

Приложение №3 – Заявление за ученици без родители, само с един родител или трайни увреждания

Декларация за над 5 отсъствия по неуважителни причини

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Стипендии

ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

„Съединението прави силата, а силата ражда независимостта “ – Стефан Стамболов
Плакат изработен от Виктория Манева от 10 б клас ,специалност Приложен програмист с ръководител инж. Петя Димитрова

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Скъпи осмокласници, добре дошли в ПГТТ „Атанас Димитров“!

Галерията съдържа 5 снимки.

Още галерии | Коментарите са изключени за Скъпи осмокласници, добре дошли в ПГТТ „Атанас Димитров“!

Уважаеми осмокласници,
ръководството и педагогическата колегия на ПГТТ“Атанас Димитров“-гр. Нова Загора, Ви канят на тържествено откриване на учебната 2021-2022г., което ще се проведе на 15.09.2021г. от 9.00 часа в двора на гимназията.
Учебните занятия за учениците от IX, X,XI и
XII клас ще започнат от 9:30 часа.

Публикувано на от Автор | Коментарите са изключени за На вниманието на всички ученици!

Списък учебници

УЧЕБНИЦИ за всички класове за учебната 2021/2022 година

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Списък учебници

Уважаеми родители,
на 08.09 2021г. ( сряда) от 17: 30 часа ще се проведе родитело-учителска среща за всички новопостъпили осмокласници във връзка с началото на учебната година. Срещата ще се състои в сградата на гимназията.
Очакваме Ви!

Публикувано на от Автор | Коментарите са изключени за Важно за родителите на осмокласници!

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.Помощта се отпуска след подаване на заявление-декларация до дирекция „Социално подпомагане“, в срок до 15 октомври 2021г., като се прилагат удостоверие, издадено от съответното училище, че детето е записано в първи/осми клас.

информиране на родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ

Публикувано на от administrator | Коментарите са изключени за За Вас осмокласници!

В А Ж Н О !

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД VII КЛАС

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за В А Ж Н О !

Прием 2021/2022 година

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Прием 2021/2022 година

Промяна графика на учебното време

Заповед на министъра за промяна графика на учебното време /ваканции/ на учениците

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Промяна графика на учебното време

Заповед МОН

Заповед за обучение от разстояние в електронна среда

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Заповед МОН

График за преминаване в обучение в смесена/хибридна среда до 23.12.20г.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

Откриване на учебната 2020-2021г.

Уважаеми осмокласници,
ръководството и педагогическата колегия на ПГТТ“Атанас Димитров“-гр. Нова Загора, Ви канят на тържествено откриване на учебната 2020-2021г., което ще се проведе на 15.09.2019г. от 9.00 часа в двора на гимназията.
Учебните занятия за учениците от IX, X,XI и
XII клас ще започнат от 10:00 часа.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Откриване на учебната 2020-2021г.