Важно за XII клас

Заповед за изменение на датите за ДЗИ за учебната 2019-2020 г.

Заповед за определяне на дати за провеждане на ДЗИ през учебната 2019-2020г.

Заповед за провеждане на изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация за 2019-2020

Държавни зрелостни изпити сесия май 2019/2020 година:
  • Български език и литература –  1 юни 2020 г., начало 9.00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит –  3 юни 2020 г., начало 9.00 часа
  • Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистрирането им в софтуерния продукт – от 04 март до18 март 2020 г.
  • Допускане до държавни зрелостни изпити  –  до 29 май 2020 г.
  • Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища и зали  – до 29 май 2020 г.
  • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – до 29 май 2020 г.
  • Оценяване на изпитните работи от ДЗИ – от 3 до 14 юни 2020 г.
  • Обявяване на резултатите от ДЗИ – 15 юни 2020 г.
  • Връчване на дипломите за завършено средно образование за випуск 2020 г. –  до  26 юни 2020 г.