Важно за XII клас

Държавни зрелостни изпити сесия май 2020/2021 година:

  • Български език и литература –  19 май 2021 г., начало 8.00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит –  25 май 2021 г., начало 8.00 часа
  • Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистрирането им в софтуерния продукт – от 01 март до 19 март 2021 г.
  • Допускане до държавни зрелостни изпити  –  до 18 май 2021 г.
  • Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища и зали  – до 18 май 2021 г.
  • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – до 18 май 2021 г.
  • Оценяване на изпитните работи от ДЗИ – от 22 май до 06 юни 2021 г.
  • Обявяване на резултатите от ДЗИ –  07 юни 2021 г.
  • Връчване на дипломите за завършено средно образование за випуск 2020 г. –  до  22 юни 2021 г.

Заповед за определяне на дати за провеждане на ДЗИ през учебната 2020-2021г.

Заповед за провеждане на изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация за 2020-2021 година