ДЗИ, НВО - 2023

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА  ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (12 клас)

 и НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (10 КЛАС): 

Държавни зрелостни изпити сесия май – юни 2022/2023 година:

Държавни зрелостни изпити сесия август  септември 2022/2023 година:

Национално Външно Оценяване – 10 КЛАС – 2022/2023 година:

Често задавани въпроси , свързани с полагането на Държавни зрелостни изпити
  •  Мога ли да се явя на матури?

Да, ако си завършил успешно учебната година (т.е. имаш минимум „среден (3)“  по всеки от изучаваните учебни предмети).


  • Задължително ли е явяването ми на матури?

Да, ако искаш да получиш диплома за средно образование.


  • Защо ми е необходима диплома за средно образование?

За да кандидатстваш във висше училище или да започнеш работа.


  • Трябва ли да се явявам на държавни квалификационни изпити? 

Без успешно полагане на държавен квалификационен изпит няма да получиш свидетелство за професионална квалификация.


  • Какво ще стане, ако не се явя на матури? 

По твое желание ще получиш удостоверение за завършен гимназиален етап. 


  • Какво става, ако получа слаб (2) на един от двата задължителни изпита?  

Няма да получиш диплома за средно образование и ще трябва да се явиш отново на съответния изпит. По свое желание може да получиш удостоверението за завършен гимназиален етап.


  • Колко пъти може да се явявам на матура?

Неограничен брой пъти до успешното полагане на изпита.


  • Какъв материал обхващат матурите, които трябва да положа?

Матурите включват учебно съдържание, изучавано в задължителната подготовка в гимназиалния етап (9-12 клас). 


  • Какво трябва да направя, за да се явя на матури?

Трябва да подадеш заявление до директора на училището, в което да посочиш и по кои учебни предмети желаеш да положиш изпит. Не можеш да променяш желанията си след подаване на заявлението. 


  • Кой ще проверява матурите? 

Всички изпитни работи са анонимни и се проверяват и оценяват от национална комисия по съответния учебен предмет. В нея участват учители и преподаватели от висшите училища от цялата страна.