Важно за XII клас

Държавни зрелостни изпити сесия май 2021/2022 година:

  • Български език и литература –  18 май 2022 г., начало 8.30 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит –  20 май 2022 г., начало 8.30 часа
  • Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистрирането им в софтуерния продукт – от 03 февруари до 18 февруари 2022 г.
  • Допускане до държавни зрелостни изпити  –  до 13 май 2022 г.
  • Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища и зали  – до 17 май 2022 г.
  • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – до 17 май 2022 г.
  • Оценяване на изпитните работи от ДЗИ – до 06 юни 2022 г.
  • Обявяване на резултатите от ДЗИ –  08 юни 2022 г.
  • Връчване на дипломите за завършено средно образование за випуск 2022 г. –  до  23 юни 2022 г.

Заповед за определяне на дати за провеждане на ДЗИ през учебната 2021-2022г.

Заповед за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността, за X, XI или XII клас за придобиване първа, втора или трета степен на професионална квалификация