Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

ФОРМУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ – изтегли

ФОРМУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДИ за ПКизтегли

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ