Професия „ЕЛЕКТРОТЕХНИК“

electricalСпециалност „Електрообзавеждане на производството“

Професията дава възможност за работа в държавни предприятия, общински и частни фирми с дейност в областта на електротехниката и енергетиката. Тя е съобразена с европейските изисквания и изискванията на българските работодатели.

След завършване обучавания ще може: свободно да разчита и изработва технически чертежи, принципни, монтажни и разгънати схеми на техническата документация; да изпълнява електромонтажни дейности; да си служи с контролно-измервателни инструменти и апарати, използвани при експлоатацията и ремонта на електрообзавеждането на промишлени предприятия; да извършва оперативни превключвания с оглед сигурността на работа на електрообзавеждането и икономичността на електрическите схеми; да измерва и изпитва електрически уредби, устройства, уреди и апарати за ниско напрежение; да извършва необходимите изчисления за избор на електрообзавеждането и да го избира по каталог.

Специалността е широкo профилирани, осигуряващи работа в следните направления:

  • 11електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността, бита и транспорта;
  • като електротехници, в областта на производството и разпространението на електрическа енергия;
  • поддръжката и експлоатацията на машини и съоръжения в енергетиката и в различни области на промишлеността.

Учениците придобиват знания и умения за:
• проектиране на електрически инсталации и електротехническо оборудване за битови, административни и промишлени обекти;
• използване на електрически уреди за измерване на електрически величини и изпитване на различно електротехническо оборудване, работа с електрически схеми;
• извършване на монтаж, диагностика и ремонт на електротехнически съоръжения в различни области на промишлеността;
• електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени и битови обекти.