В организираните извънкласни дейности в ПГТТ „Атанас Димитров“ се прилагат различни интерактивни стратегии, които провокират любознателността. Като резултат от подобен подход, учениците от клуб „Забавна електроника“, с ръководител инж. Дарина Петрова, направиха своите първи стъпки в запояването. В атмосфера на сътрудничество, бъдещите ни електротехници показаха желание да научат повече от предвиденото в учебната програма и така да развият комплексни умения за боравене с нова информация и да направят крачка напред в професията.

Категории: Новини