Неучебен ден -9.01.2017 г.

Със заповед №РД – 12-10/06.01. 2017 г   кмета на община Нова Загора  се определя 9.01.2017 г. за неучебен ден за училищата в община Нова Загора.

Учебните занятия се възстановяват от 10 януари 2017 г. по утвърденото седмично разписание .

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.