Свободни места

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране:

График за дейностите по попълване на незаетите места

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
ПГТТ „Атанас Димитров“ – гр. Нова Загора обявя следните свободни места за специалности както следва:

1. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – 5 свободни места;

2. ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ – 1 свободно място;

3. ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО – 12 свободни места.

Срок за подаване на документи до 01.09.2022 г.
Обявяване на приетите ученици до 02.09.2022 г. и записването им до 05.09.2022 г.