Свободни места

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране:

График за дейностите по попълване на незаетите места

Вид дейностСрок
1Обявяване на незаетите места след трети етап на класиране02.08.2021г.
2Подаване на документи за участие в класиране след III етапот 03.08. – 05.08.2021г.
от 8:00 – 16,30ч.
3Обявяване на приетите ученици след III етап06.08.2021г.
до 9:00 часа
4Записване на приетите ученици след III етап06.08.2021г.
до 16:00 часа
5Обявяване на записалите се след III етап на класиране и броя на незаетите места06.08.2021г. след 16:00 часа
 Процедурата се повтаря до попълване на свободните местадо 10.09.2021г.
 В случай на освобождаване на нови места се прилага същата процедура, като всяко място се обявява в деня на освобождаванетодо 10.09.2021г.