инж. Петя Русева  – Директор ПГТТ

Иван  Иванов – Български език и литература

Евгения  Петкова – Руски език, Български език и литература, Изобразително изкуство

Траяна  Андреева – Математика

инж. Тамара Николова – ИТ, Икономика, Предприемачество, Здравословни и безопасни условия на труд

Мария Калоянова – Английски език

Павлина  Марчева – Български език и литература, История и цивилизация и Английски език

Тянка  Стоянова – География и икономика, История и цивилизация

Валентина  Петрова – Философия, Гражданско образование, педагогически съветник

Петя Тодорова – Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование

Пантелей  Енчев – Физическа култура и спорт

инж. Петя Димитрова – теоретично обучение, Приложно програмиране

инж. Преслава Николова – практическо обучение, Приложно програмиране

инж. Зорница  Цонева – теоретично обучение, Компютърна техника и технологии

инж. Даниела  Вълчева – теоретично обучение, Компютърна техника и технологии

инж. Катя   Недева – практическо обучение, Компютърна техника и технологии

инж. Силвана  Иванова-Димитрова – практическо обучение, Компютърна техника и технологии

инж. Дарина  Петрова – теоретично обучение, Електрообзавеждане на производството

Апостол  Проданов  – практическо обучение, Електрообзавеждане на производството