Професионална гимназия по техника и технологии е основана през 1963 година.
Независимо от това какво име е имало и ще има училището през годините – ПТУ, СПТУМ, ТМТ или Професионална гимназия по техника и технологии, нашето училище продължава да се обновява и да бъде средище за обучение на младите хора и на желаещите да получат професия – гаранция за тяхната бъдеща успешна реализация на пазара на труда.
Днес училището разполага с 14 учебни кабинета, 4 лаборатории, 3 компютърни кабинета, 1 интерактивна зала, добра спортна база.