График на учебното време

График на учебния процес
Начало на учебната година: 16.09.2019 г.

Първи учебен срок: 16.09.2019 г. – 04.02.2020 г.
Втори учебен срок: 06.02.2020 г. – 30.06.2020 г.

Ваканции за учебната 2019 – 2020 година, с изключение на лятната ваканция
01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. – Коледна
05.02.2019 г. – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. – пролетна за I – XI клас
17.04.2020 г. – 20.04.2020 г. – пролетна за XII клас
Неучебни дни:
01.06.2020г. – ДЗИ по БЕЛ
03.06.2020 г. – Втори ДЗИ

15.06.2020 г. – НВО по БЕЛ за VII  клас
17.06.2020 г. – НВО по Математика за VII клас

Начало на учебните занятия: 08.00 часа
Продължителност на учебния час  – 45 минути
На основание чл. 14, ал.5 от Наредба №4 от 30 ноември 2015 година за учебния план по учебен предмет Физическо възпитание и спорт се възлага един допълнителен час, който се провежда под формата на модули извън седмичното разписание.