Новини

 

 

Родителски срещи за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители,
Педагогическата колегия на ПГТТ“ Атанас Димитров“ Ви кани на родитело – учителска среща във връзка с началото на учебната година.

Срещата ще се състои в сградата на училището, както следва:

VIIIа и VIIIб клас – 08.09 2020г., от 17:30 часа


IX a и IX б клас-09.09.2020г., от 17:30 часа


Ха и Хб клас-10.09.2020г., от 17: 30 часа


XIа и XIб клас-11.09.2020г., от 17: 30 часа