ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

  Информация за предоставяните от Професионална гимназия по техника и технологии „ Атанас Димитров“   услуги може да бъде получена от:

  1. интернет страницата на ПГТТ  „Атанас Димитров“  на адрес: www.pgtt-nz.com
  1. в счетоводството на ПГTТ  „Атанас Димитров“  на адрес:

гр. Нова Загора, ул. „Георги Бенковски“ № 1а

Образци на заявления за предоставяне на административни услуги могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на ПГТТ  „Атанас Димитров“, раздел „Административни услуги“ или да бъдат получени на място  в училището.

Отправяне на запитване и допълнителна информация на тел.: 0457/ 62863 или

е-mail: pgtt_nz@abv.bg

Заявления се приемат и регистрират в деловодната система от техническия секретар.

Работното време за административно обслужване на граждани е от 08:00 до 16:30 часа всеки работен ден.