Вече няколко поредни години в ПГТТ'“Атанас Димитров“ успешно функционира UNICEF-Клуб за правата на детето. Благодарение на това в неформална среда и с подкрепата на фасилитатори, учениците от нашата гимназия имат възможност да изразят свободно мнението си и да реализират правото си на детско участие.
На 25 и 26.09.2017 г. в София се проведе Национална конференция за юношеството – „Възрастта на възможностите“, организирана от UNICEF Bulgaria. В нея взе участие Силвия Стоилова, ученичка от X а клас и член на нашия клуб. Конференцията бе проведена под патронажа на Заместник министър – председателя на Република България Томислав Дончев. Една от ключовите теми бе признаването на юношеството като удивително време за учене и опит, развитие и изразяване на критично мислене и участие в социални и политически въпроси. В ПГТТ „Атанас Димитров” сме изключително горди, че единствени от общината имахме възможност да бъдем част от изява на такова високо равнище.

Категории: Новини