Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители/настойници,

уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2022/2023 година започват.

За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

За процеса на кандидатстване и класиране:

 1. Първи етап – подаване на заявления за участие от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. само по електронен път.
  Това може да стане:
  – без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което
  и да е време на денонощието;
  – със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на
  ученика в рамките на работния ден;
  – със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника
  на РУО – Сливен, в рамките на работния ден.
  Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желания регион, в Нова Загора. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион.
  За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
 2. При класиране се започва винаги от желанието в позиция №1 и ученикът се класира на найпредната позицията, за която му стига бала.

КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ СЕ ЗАПИСВАТ В VIII КЛАС, КАТО ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. оригинал на свидетелство за основно образование

2. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика


Категории: Новини