Документи за стипендии за II-я учебен срок на учебната 2022/2023 година чрез класните ръководители се приемат:

-за стипендия за постигнати образователни резултати до 15 ч. на 10.02.2023 год.

-за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането до 15 ч. на 15.02.2023 г. (документите, предоставящи информация за доходи да са за периода 1.08.2022-31.01.2023 г., включително).

Класните входират Заявленията до 16 часа на съответния ден в канцеларията на училището!

Категории: Новини