До 25 август абитуриентите, които не са започнали работа, трябва да декларират и платят сами здравните си вноски за юли 2024 година. За целта е необходимо те да:
Подадат в НАП Декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски
Направят първата си здравна вноска (37,32 лв./месец)

Всичко това става в офис на приходната агенция или по пощата с обратна разписка.
Но най-бързият и удобен начин е през портала с е-услугите на НАП чрез ПИК, който се издава безплатно във всеки офис на Агенцията. Подадената декларация се обработва много бързо, а направените плащания по електронен път се отразяват почти веднага.

  •  За просрочените вноски се начислява законова лихва.
  • Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.
  • Вижте повече информацията за попълването и подаването на Декларация образец 7, както и образец на формуляра тук: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Категории: Новини