Въпреки че не е достатъчно популярно, професионалното образование и обучение има силата да трансформира живота и бизнеса. Затова ЕС иска хората да достигнат пълния си потенциал чрез него – съществуват големи възможности за професионално обучение, които успешно подготвят хората за интересна и предизвикателна кариера, както и активно участие в обществото. Качественото обучение развива творческия и иновативен потенциал на учащите. Повишаването на квалификацията и преквалификацията през целия живот е от ключово значение за подобряване на възможностите за работа и по-добра интеграция в обществото.

По време на Европейската седмица на професионалните умения в ПГТТ „Атанас Димитров“ се проведоха редица инициативи:

Състезание в професия: „Електротехник“


 

Категории: Новини