ПГТТ „Атанас Димитров „– Нова Загора, ще участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година за сформиране на следните групи и отбори:

Модул 1. Изкуства в следните направления:
Групи:
– Народно пеене VIII–XII клас, с ръководител специалист по музикална педагогика;
Модул 2. Спорт в следните направления:
Групи:
– Волейбол VIII–X клас, с ръководител учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Волейбол“
– Баскетбол VIII–X клас, с ръководител учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Баскетбол“

Търсим специалисти!

Категории: Новини