С цел запълване свободното време на учениците се сформират клубове по интереси през учебните години.

За учебната 2023/2024 година учениците ни участват в следните клубове по интереси:

  • клуб „Електроника” с ръководител инж. Катя Недева
  • клуб „Забавна електроника” с ръководител инж. Дарина Петрова
  • клуб „Дигитално ателие” с ръководител инж. Петя Димитрова
  • клуб „Бадмингтон” с ръководител Живко Стоянов
  • клуб „Баскетбол” с ръководител Пантелей Енчев
  • клуб „Родолюбие” с ръководител Тянка Стоянова
  • клуб „ПГТТ-Еко Посланици” с ръководител Бонка Тодорова