Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас се осъществява в периода от 02.02. – 18.02.2022 г.

Категории: Новини