Клуб „Млади възрожденци“ към ПГТТ „Атанас Димитров“ отбеляза Националния празник на Република България с рецитал и песни. С България в сърцето, със спомена за онова славно минало, което роди нашите герои, с гордото усещане, че Отечеството ни не е изгубено, с преплитането на модерните технологии в пресъздаването на „стария свят“, учениците ни накараха един от гостите на тържеството д-р Таньо Иванов развълнувано да заяви, че работата на децата надхвърля пределите на училището. Наред със стиховете и Чинтуловите песни, всички видяхме мултимедийната продукция на Мартин Тонев и Пресиян Димитров от 10 клас, посветена на делото на поп Еньо от Любенова махала. А думите от Вазовото стихотворение „Не се гаси туй, що не гасне“ бяха най-силната „присъда“, че България има своите достойни чеда!

Гости на тържеството бяха д-р Таньо Иванов – общественик и съавтор на исторически алманах за село Любенова махала и Георги Камбуров от Градски исторически музей.

Рециталът за Трети март беше първата изява в обновената зала за тържества в училището.

Категории: Новини