На 26 март 2018г. се проведе кръгла маса по проект „Твоят час“, организирана от Регионално управление на образованието –Сливен. Събитието бе реализирано под надслов “Моята идея, твоят час, нашето образование“. ПГТТ “Атанас Димитров“ бе сред избраните да демонстрират добри практики при работа с деца с обучителни затруднения и дейности по интереси. Нашата гимназия бе представена от клуб “Електроника“ с ръководител инж. Катя Недева и клуб “Магията на електричеството“ с ръководител инж. Мариана Монева, които показаха свои продукти и макети, изработени в занятията по проекта. Клуб „Електроника“ демонстрира оригинални електронни изделия. Голям интерес бе проявен и към модела на клуба към специалността „Електрообзавеждане на производството“. Представена бе т. нар. „Умна къща“, която представлява макет на еднофамилно жилище, захранвано с възобновяеми енергийни източници.
Изявите на нашите ученици доказват, че включването им в проекта „Твоят час“ повишава техния потенциал и възможностите им за успешно завършване на професионалното образование.

Категории: Новини