На 28 април 2023 година на територията на гр. Нова Загора ще се проведе туристическо ориентиране под надслов „Луда Надпревара“.

В състезанието участие ще вземат 6 отбора от – 8а , 8б , 8в , 9в , 10а и 10б клас.

С помощта на специално изготвени карти и загадки, отборите в мероприятието ще трябва да отгатнат в определен ред контролните точки, които са културно-исторически обекти от град Нова Загора и да съберат печати в своята книжка за възможно най-бързо време.

Публикацията предстои да бъде споделена……