С повишаването на средните дневни температури расте и рискът от пожари в земеделските територии и горските масиви.С цел намаляване на броят инциденти възникнали, вследствие на човешка дейност и опазване живота и здравето на хората, чрез формиране на безопасно поведение, ГДПБЗН – МВР стартира информационно – разяснителните кампании „СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ – НАУЧИ КАК“ и „ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“, съобщават от дирекцията на полицията в Монтана.
За успешното опазване на земеделската продукция, горите и имуществото на гражданите ГДПБЗН – МВР разработи брошури, в които припомня основни правила за превенция на пожарите в посевите и горските масиви.

На pojarna.com могат да се намерят актуални данни за дейността на ГДПБЗН-МВР, за действащи кампании и полезни информация за пожарна безопасност в дома, на работното място, опазване на горските и земеделските площи.

Категории: Новини