На 02.12.019г. група ученици и учители от ПГТТ“Атанас Димитров“,гр. Нова Загора посетиха ТПТ“Н.Й.Вапцаров“,гр.Радомир по Национална програма „Иновации в действие”, модул 2-„Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации ”. Двете училища обмениха добри практики в обучението.
Колегите от Радомир ни представиха иновативната практика „Виртуално учебно експериментиране“ и своя иновативен продукт, разработен въз основа на програмата NI Multisim 12.0
За нас бе гордост да запознаем домакините с обновените работилница и лаборатория по Цифрова схемотехника, както и с макета на еднофамилно жилище, захранвано с алтернативни източници на енергия,изработен от ученици от специалността „Електрообзавеждане на производството“.
Гости на събитието бяха Борис Шейнин- държавен експерт МОН и Евгения Колева -старши експерт РУО гр. Перник.

Категории: Новини