УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

УКАЗАНИЯ за приема на ученици след VII клас