Неучебен ден – 10.01.2017г

Информационен сайт на ГДПБЗН

Със заповед № РД-12-12/09.01.2017 г.  Кметът на Община Нова Загора обявява 10 януари 2017 r. за неучебен ден. за всички училища на територията на община Нова Загора.
Учебните занятия се възстановяват от 11 януари 2017 г. по утвърденото седмично разписание .

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.