Във връзка с кандидатстването по НП „Заедно в изкуствата и спорта“
на МОН, ПГТТ „Атанас Димитров“, гр. Нова Загора обявява, че търси
външни специалисти, които да водят групи през учебната 2024/2025
година, както следва:

Модул „Изкуства“ –

 1. Танцово изкуство в III възрастова група (VIII – XII клас):
  Категория съвременни танци и улични стилове – мажоретки
  една група „New stars“- 1 (един) специалист;
 2. Театрално, филмово и фотографско изкуство в III възрастова
  група (VIII – XII клас):

  група за филмово и фотографско изкуство „Smile“ – 1 (един)
  специалист;
  Външните специалисти може да бъдат от институции към
  Министерството на образованието и науката, от институции към
  Министерството на културата и др. Специалността се удостоверява с
  необходимите документи.

Модул „Спорт“
Вид спорт  – волейбол, юноши VIII – X клас 1 (един)
специалист;
– Вид спорт – волейбол, девойки ХI – XII клас 1 (един)
специалист;

Външният специалист трябва да бъде „треньор“ по вида спорт и да е
вписан в Регистъра на треньорските кадри или в Регистъра на спортно-
педагогическите кадри.
Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление по образец
 2. Документи, удостоверяващи съответната квалификация
  Срок за кандидатстване: 07.06.2024 г.
Категории: Новини