ПГТТ „Атанас Димитров „– Нова Загора, ще участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2023/2024 година за сформиране на следните групи и отбори:

Модул 1. Изкуства в следните направления:
Групи:
– Театрално и филмово изкуство – VIII–XII клас, с ръководител специалист – актьор, режисьор и/или оператор
Модул 2. Спорт в следните направления:
Групи:
– Волейбол – VIII–X клас, с ръководител учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Волейбол“
– Футбол XI–XII клас, с ръководител учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Футбол“

Търсим специалисти!

Категории: Новини