От 13 до 15 май учениците от IXб клас с класен ръководител г-жа Тянка Стоянова, както и членовете на клуб „Забавна електроника“ на инж.Дарина Петрова, се включиха в реализирането на дейности по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Младежите посетиха РЕМО „ЕТЪР“ в град Габрово, за да проведат своите уроци в нова и различна учебна среда. Там те се включиха в работилница за домашни занаяти като момичетата изработваха гайтани, а момчетата усвоиха магията на грънчарството и работата с пирограф върху сувенири от дърво. След това всички те посетиха технопарка към Техническия университет в Габрово, където инж. Петрова изнесе увлекателна беседа на бъдещите професионалисти.

Категории: Новини