Срокът за подаване на заявления за записване в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 година е 05.09.2023г до 12:00ч.

  • За учениците, ненавършили 16 години заявлението се подава от родителя/настойника;
  • За учениците, навършили 16 години заявлението се подава от ученика, заверено с име,
    фамилия и подпис на родителя.

Заявленията се подават в канцеларията на гимназията.

*При преминаване в самостоятелна форма на обучение ученикът задължително предоставя
актуална собствена снимка за документи, за изготвяне на личен картон за самостоятелна форма на обучение.

Категории: Новини