МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ( ОП НОИР ) 2014-2020 г.

УЧЕБНАТА 2020/2021 година

Клубове по интереси:

 1. Графичен дизайн
 2. Електричеството и ние
 3. Програмиране на компютърни игри
 4. Светоглед
 5. Природата и ние
 6. Пътешествие в дигиталния свят

Групи за допълнителни обучения:

 1. Български език и литература – 8, 10 и 12 клас
 2. Математика – 8 и 10клас
 3. Чужд език – английски – 8 и 9 клас
 4. Философски цикъл – 12 клас

УЧЕБНАТА 2019/2020 година

Клубове по интереси:

 1. Графичен дизайн
 2. Енергия на бъдещето
 3. Любов към мъдростта
 4. Природата и ние
 5. Пътешествие в дигиталния свят

Групи за допълнителни обучения:

 1. Български език и литература – 9, 10, 12 клас
 2. Математика – 8-10клас
 3. Математика – 11-12клас
 4. Чужд език – английски – 8, 12 клас
 5. География и икономика – 12 клас