Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас Димитров“, гр. Нова Загора е училище в което се обучават ученици от VIII до XII клас. За оборудване на 7 общообразователни кабинета отправяме запитване за оферта за закупуване на 98 бр. двуместни чина и 196 ученически стола.

Характеристиките, които търсим са: 

1.Двуместен чин с дървен плот с включени дървени рафт под плота и чело; метални крака. Височина 75-76 см. Размери на плота 120/50 см и кант 2,00 мм. Дебелина на ЛПДЧ ≥18 мм.

2. Столове с дървени седалка и облегалка; метална стоманена конструкция. Височина 46 см. Седалка 40х41 см и облегалка 40х18 см. Дебелина ≥ 7 мм.

Оборудването трябва да отговаря на Наредба 24/2020 год. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване в училищата.

Ученическите мебели следва да бъдат изработени по БДС EN 1729-1: 2015 по отношение на функционалните размери и според изискванията за безопасност и методи на изпитване на БДС EN 1729-2:2012+A1:2016.

Моля в офертата да бъдат конкретизирани доставката, монтажа и всички необходими материали и консумативи.

Доставката следва да бъде реализирана до 20.08.2022 год.

Категории: Новини