ПОКАНА КЪМ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Уважаеми членове на Обществения съвет, официално Ви каним да присъствате на общото събрание на ПГТТ „Атанас Димитров“ – гр. Нова Загора, което ще се проведе на 14.04.2022г. от 14:30 ч. в учителската стая.

Категории: Новини