cropped-cropped-logo-PGTT-_1-1.pngВъв връзка с влезлия в сила Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г.,
Каним  излъчените представители на родителите за участие в събранието за създаване и определяне на състав на Обществен съвет на 19.12.2016 г. от 17,30 ч. за провеждане на събранието на родителите при следния дневен ред:

  • Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  • Избор на състав/членове и резервни членове на Обществен съвет към ПГТТ ‚Атанас Димитров“.

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ПГТТ „Атанас Димитров“.
Разчитаме на активното ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

Категории: Новини