На 15.07.2022г. от 11:00 ч. в учителската стая ще се проведе общо събрание на ПГТТ „Атанас Димитров“ – гр. Нова Загора.

. . . . . .

Покана за участие в провеждане на заседание на годишен Педагогическия съвет към ПГТТ „Атанас Димитров“ на 15.07.2022 година от 13:00 часа.

Категории: Новини