cropped-logo-PGTT-_1-1.pngВъв връзка с влезлия в сила Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г., започва процедурата за създаване на Обществен съвет в училището.
Каним всички родители на 30.11.2016 г. от 17,30 ч.  за провеждане на среща с родителите при следния дневен ред:

  • Функции и организация на дейността на Обществения съвет към ПГТТ „Атанас Димитров“
  • Избор на двама представители от паралелка за участие в събранието на родителите за създаване и състав на Обществен съвет към ПГТТ „Атанас Димитров“.

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ПГТТ „Атанас Димитров“.
Разчитаме на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

Категории: Новини