Подаване на заявления за допускане до ДЗИ / ДИППК и регистриране за заявленията в софтуерния продукт – 27 юни до 08 юли 2022г.

Допускане до ДЗИ / ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане – до 23 август 2022г.

Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища и зали – до 24 август 2022г.

Категории: Новини