Уважаеми ученици,
Ученическият съвет на ПГТТ“Атанас Димитров“ обявява награда-
„Почетно отличие за приятелство и талант на името на Славян Иванов“!
Наградата ще бъде връчена в края на учебната 2018-2019 година.

„Подари ми криле!
Да политне духът към звездите….
Да се втурне над пропасти живи
и скали недостъпни-
ореолно изгрял над била с езера
неоткрити,
отърсил дръзко праха от
завои престъпни!“

Категории: Новини