ПРОФЕСИЯ „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“

СПЕЦИАЛНОСТ „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ“

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕШ ПРОФЕСИЯ „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“ ?

IT секторът е един от най-бързо развиващите се и най-перспективни отрасли, както в България, така и в световен мащаб.

Обучението по специалност „Приложен програмист“ следва държавния общообразователен стандарт (ДОС) и утвърдения от МОН учебен план за специалност 4810301 „Приложно програмиране“ (III степен на професионална квалификация, направление 481 – „Компютърни науки“, професия 481030 – „Приложен програмист“), в съчетание с по-ранно навлизане в програмирането и софтуерните технологии (още от 8 клас) и много практически проекти.

Специалността има за цел да подготви учениците за практическа работа по професията “приложен програмист”. По време на обученията се овладява в много голяма дълбочина практическото програмиране и разработка на софтуер със съвременни езици за програмиране, софтуерни платформи, технологии и технологични рамки.

ИЗБИРАЙКИ ПРОФЕСИЯ „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“, УЧЕНИЦИТЕ ПРИДОБИВАТ УМЕНИЯ В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Математически основи на програмирането
 • Програмиране за напреднали, работа с масиви, списъци, речници и по-сложни структури от  данни, текстообработка, потоци и файлове
 • Изучаване на най-използваните езици за програмиране от софтуерната индустрия: C#, JavaScript, Python, Java, PHP и други
 • Парадигми на процедурното, функционалното и обектно-ориентираното програмиране  Обектно-ориентирано програмиране, класове, обекти, наследяване и полиморфизъм, обектно-ориентиран дизайн
 • Структури от данни и алгоритми, списъци, дървета, графи, сортиране и търсене, рекурсия, динамично оптимиране
 • Бази от данни и SQL, нерелационни бази данни, ORM технологии за достъп до данни
 • Практическа разработка на софтуер, изграждане на многослойни приложения, утвърдени практики
 • Програмиране на вградени системи и микроконтролери, управление на хардуер, Internet of Things (IoT)
 • Операционни системи, Linux, конзолни команди и скриптове, контейнеризация и виртуализация
 • Конкурентно и асинхронно програмиране
 • Функционално програмиране и функционални езици
 • Интернет програмиране, интернет протоколи, сокет комуникация, уеб услуги, уеб разработка, уеб приложения
 • Софтуерно инженерство, методологии за разработка, архитектура, дизайн, имплементация, тестване и внедряване на софтуерни продукти и системи
 • Изграждане на потребителски интерфейси (front-end)
 • Изграждане на сървърен софтуер (back-end)
 • Изграждане на цялостни приложения и системи (full stack development)
 • Блокчейн технологии и децентрализирани приложения
 • Разработка на мобилни приложения

КАКВА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ ЩЕ ИМАШ?

След 5 годишно обучение, учениците със специалност „Приложно програмиран“ полагат държавен изпит, с който придобиват III степен на професионална квалификация и могат да се релизират в следните направления:

 • Разработка и поддръжка на софтуерни приложения и системи
 • ИТ консултантска дейност
 • Разработка на уеб и мобилни приложения
 • Изграждане на облачни приложения
 • Разработка на вградени приложения и Internet of Things
 • Разработка на игри
 • Приложения с изкуствен интелект (AI)
 • Анализ и обработка на данни (data science) и др.

112022
320456071_2409430452538482_6176114176432210254_n
122022
Еразъм+
Випуск 2022