На 07.11.2019г проект по ЕРАЗЪМ+ изпрати първата група ученици на двуседмична практика в португалска дигитална компания. Групата е сформирана с младежи от специалността Компютърна техника и технологии към ПГТТ “Атанас Димитров“, гр. Нова Загора. Основна цел на проекта е надграждане на ключови практически знания и умения в областта на асамблиране и конфигуриране на компютърни системи, операционни системи и приложен софтуер. Новият социален опит, който учениците ще придобият с това посещение, ще ги запознае с традициите на обучението в Португалия, както и ще подобри техните знания и умения.
На младежите и преподавателите им желаем ползотворно и успешно обучение през следващите две седмици.

Категории: Новини