Всички зрелостници лично могат да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност в присъствието на председателя на комисията за придобиване на професионална квалификация, определен с заповед РД 06-342/20.01.2023 г. от директора на ПГТТ „Атанас Димитров“ – гр. Нова Загора.

Къде мога да проверя своя резултат?

В сградата на ПГТТ „Атанас Димитров“ – гр. Нова Загора.

Кога мога да проверя своя резултат?

За проверка и запознаване с резултатите от ЗДИППК, можете да заповядате в дните:

  • 12.06.2023г. ( Понеделник ) от 13:00ч. до 16:00ч.
  • 13.06.2023г. ( Вторник ) от 13:00ч. до 16:00ч.
  • 14.06.2023г. ( Сряда ) от 13:00ч. до 16:00ч.
Категории: Новини