Моменти от работата на членовете на „РОБКОКОП-Клуб по роботика и информатика“,чийто ръководител е доц. Станимир Йорданов, преподавател в Техническия университет в град Габрово. Задачата за деня е да се изработи и програмира система за достъп до помещение, в резултат на което младежите ще успеят да установят климата в класната си стая.
Клубът по роботика и информатика към ПГТТ “Атанас Димитров“ стартира в началото на втория срок и е част от заниманията по интереси, които са обвързани с Наредбата на МОН за приобщаващо образование. Задачата на курса е участниците да придобият теоретични познания и практически умения за създаване и програмиране на роботи.
Снимка на ПГТТ „Атанас Димитров“ Нова Загора.

Категории: Новини