УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С настоящата покана ПГТТ “Атанас Димитров”, представлявано от инж. Петя Илиева Русева – Директор, Ви кани да присъствате на родителска среща за 8-клас.

Родителската среща ще се проведе в сградата на училището на адрес ул. Г. Бенковски 1А на 11.09.2023г. от 18:00 ч.

Моля, потвърдете присъствието си на предстоящото събрание на e-mail: info-2000307@edu.mon.bg

С уважение,

инж. ПЕТЯ ИЛИЕВА РУСЕВА

Директор на ПГТТ „Атанас Димитров“

Категории: Новини