Световния ден за борба със СПИН

Информационен сайт на ГДПБЗН

Ученическият съвет към ПГТТ“Атанаc

Димитров“ отбеляза Световния ден за борба със СПИН

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.