СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 14.04.2022г. от 14:30 ч. в учителската стая ще се проведе общо събрание на ПГТТ „Атанас Димитров“ – гр. Нова Загора.

ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО:

1) Финансов отчет за периода 01.01.2022г.- 31.03.2022г. .
2) Представяне на проектобюджет за 2022г.
3) Обсъждане на възникнали други въпроси.

Категории: Новини