Специалност:

„Машини и системи с цифрово-програмно управление (ЦПУ)”- дуална форма, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Професия:

“Машинен техник”

Прием след VII клас

Учениците в тази специалност изучават:

– техническа механика;
– техническо чертане;
– технология на машиностроенето;
– металорежещи машини и инструменти;
– проектиране с приложни програмни продукти;
– машинни елементи;

Типов учебен план:

ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
– Дуалното обучение позволява редуване на теория и практика, което създава разнообразие в образователния процес и повишава мотивацията;

Учениците от тези паралелки ще имат възможност в XI и XII клас паралелно с теоретичното си обучение да усвоят спецификите на дадената професия в реална работна среда във фирмата ни партньор – ЗММ гр.Нова Загора.
Паралелно с това те ще трупат трудов стаж и ще получават трудово възнаграждение за времето на практическото си обучение.

► Официален сайт на ЗММ гр.Нова Загора

Получават знания и практически умения за:

– управлението на универсални и специализирани металообработващи машини;
– за шлосерски операции;
– за поддържането и ремонта на металообработващите машини;
– за организиране и управление на машиностроителното производство;

Завършилите тази специалност придобиват:


– професионални компетенции за използване на техническа документация и софтуерни продукти;
– използване на различни видове металорежещи и измервателни инструменти;
– работа с универсални и специализирани металообработващи машини , системи за управление, механични инсталации и съоръжения от различни сфери на промишленото производство;

Професионална реализация:


След завършване на средното си образование, младежите имат възможност да започнат работа в ЗММ гр.Нова Загора, без да е необходима допълнителна подготовка!


Категории: Новини