Уважаеми родители и ученици,
от днес започва приема на документи за стипендии за втория учебен срок. Крайната дата за подаване на документи е 18.02.2022г. Родителите на ученици, кандидатстващи за социална стипепдия, трябва да представят своите доходи за периода 01.08.2021г- 31.01.2022г. Сираците и полусираците не подават молба за втория учебен срок, тяхната стипендия автоматично се запазва.
Всички останали кандидати да се обърнат към класния си ръководител за допълнителна информация.

Категории: Новини