Документи за стипендии – информация

Документи за стипендии за II-я учебен срок на учебната 2022/2023 година чрез класните ръководители се приемат:

-за стипендия за постигнати образователни резултати до 15 ч. на 10.02.2023 год.

-за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането до 15 ч. на 15.02.2023 г. (документите, предоставящи информация за доходи да са за периода 1.08.2022-31.01.2023 г., включително).

Класните входират Заявленията до 16 часа на съответния ден в канцеларията на училището!

 

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии след завършено основно образование през учебната 2021-2022 година

Приложение №1 – Заявление за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

Приложение №2 – Заявление-декларация за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване отпадането

Приложение №3 – Заявление за ученици без родители, само с един родител или трайни увреждания

Декларация за над 5 отсъствия по неуважителни причини

Вътрешни Правила за условията и реда за получаване на стипендии 2022-2023

 

Категории: Новини