flageulogo-bg-right
За учебната 2017-2018 година ПГТТ „Атанас Димитров“ предлага следните групи по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

Групи с обучителни затруднения:

 1. Български език и литература – VIII-XI клас
 2. Български език и литература – XII клас
 3. Математика
 4. Информационни технологии
 5. Английски език

Групи с занимания по интереси:

 1. Театър
 2. МEГО
 3. Млади възрожденци
 4. Опознай България
 5. Волейбол
 6. Баскетбол
 7. Графичен дизайн
 8. Електроника
 9. Електротехника

 

ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за информирано съгласие (Приложение №2)
ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА (Приложение №4)
АНКЕТНА КАРТА за занимания по интереси (Приложение №5)
Бланка

 

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

Публични изяви на спортните клубове по проект „Твоя час“

Изяви на клубове по интереси проект „Твоя час“
Кръгла маса по проект „Твоя час“

По стъпките на възрожденските герои
Изява на клуб Млади възрожденци
Изява на клуб Графичен дизайн
Публична изява на клубовете по интереси проект „Твоя час“
Изява на групата по затруднения Английски език

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

Публична изява на клубове „Театър“ и „Млади възрожденци“
Публична изява на клуб „Електроника“